NUMEROLOGIJA

Numerologija je starodavna metoda divinacije ter različnih magijskih sistemov in verovanj. Numerološka praksa temelji na filozofiji grškega filozofa Pitagore, ki je rekel, da je svet zgrajen na moči števil. Celotni Univerzum je sestavljen iz matematičnih in geometrijskih vzorcev in vse v vesolju se lahko izrazi v številih, ki se ujemajo z energetskimi vibracijami Univerzuma. Torej, vsa imena, vse stvari, vsi datumi in kraji idr. se lahko pretvori v števila, s katerimi lahko določimo osebnosti, usode, srečo ali nesrečo posameznikov, podjetij in vsega, kar si lahko zamislimo. V grških misterijih recimo število 888 predstavlja Višji Um, medtem ko število 666 predstavlja Smrtni Um.

Numerologinja_Anka_kontakt

Marsikdo niti ne ve, da starodavna numerologija, še pred našim časom, izvira iz Kaldeje. To je bil starodavni imperij, ki je bil lociran v Perzijskem zalivu, to je ozemlje današnjega južnega Iraka. V svojih časih se je kraj imenoval »stičišče Tigrisa in Evfratesa« ali bolje znan kot Babilon. Kaldejci so bili znani po svojem obsežnem znanju o magiji in o zvezdnih poteh.

Kaldejska starodavna numerologija je temeljila na energetskih vibracijah, ki so jim bile dodeljene številke od 1 do 9.

Tudi kasneje, se je grški filozof Pitagora naslanjal prav na starodavne kaldejske modrosti o numerologiji.

V zgodnji hebrejski zgodovini je bila interpretacija števil zelo pomembna. Črke hebrejske abecede temeljijo na številih, ki so povezana s kozmičnimi silami. V srednjem veku so razvili numerični misticizem, iz katerega se je razvila filozofija Merkabe, religija ene od judovskih sekt.

Nemški kabalisti so razvili gematrijo, ki preko števil razlaga starodavna sveta besedila.

Prav tako so Grki, kot tudi Hebrejci, videli število 10, kot idealno število. Pitagora je razumel število 10 kot aritmetično in harmonično neutrudljivost, ki je enaka božji. Vsi narodi sveta računajo po desetiškem sistemu, saj se ob štetju do 10, vrnejo k enici, ki predstavlja število Kreacije. Sledilci Pitagore so verjeli, da so vsa božanstva deljena na 10 redov. V Kabali prav tako velja, da iz Nič izhaja deset vrst števil. Vrste tvorijo 10 sefirotov, ki predstavljajo Drevo Življenja, ta pa zajema celotno znanje, ki kaže pot nazaj k Stvarniku ali Kreatorju.

V gematriji ali kriptografiji se števila mešajo z določenimi črkami, kombinacija tega jezika pa omogoča branje starodavnih verskih zapisov, v katerih se skrivajo določeni odgovori, ki jih človeštvo išče od začetka časa.

V današnjih časih se starodavno izročilo numerologije uporablja predvsem za napovedovanje prihodnjih poti posameznika ali skupine, zato je numerologija postala oblika divinacije. V souporabi z drugimi vedami, kot so astrologija, kartomancija, geomancija in interpretacija sanj, je numerologija zelo aplikativna veda, ki nam lahko ponudi širši vpogled v določena vprašanja in probleme. Števila so sama po sebi magična, saj zapisujejo vibracijo Univerzuma, zato se smatrajo za mediatorje med božjim in zemeljskim svetom. Torej, v praksi bi uporaba numerologije, lahko pomenila, da kdor uporablja različna števila za različna dejanja, ta dejanja vplivajo na stvari, ki so povezane s temi števili.

Numerologija je veda o številih, saj je zloženka iz latinske besede numerus, ki pomeni število in grške besede logos, ki pomeni govor, misel, pojem.

Zato bi numerologijo lahko definirali tudi kot znanost o številih. Svojo lastno vibracijo ima prav vse, kar obstaja – od najmanjšega atoma pa do ogromnih planetov. Različne vibracije imajo posamezni glasbeni toni, posamezne barve, pa tudi posamezni ljudje! Ne rečemo kar tako, da ima nekdo dobro ali slabo vibracijo.

Vsak od nas nosi v sebi dve osebni vibraciji, ki nas spremljata vse življenje in sta zato izjemno pomembni: to sta vibraciji našega imena in rojstnega dneva. Zato nikakor ni vseeno, ali nekoga kličejo Jože ali Jožko ali Joža ali Joc.


Ali čutite razliko?

To je zato, ker ima vsaka črka drugačno vibracijo. Različne vibracije pa imajo tudi različne številke, ki sestavljajo človekov rojstni datum.

Rojstni datum in osebno ime, določi numerološko vrednost, s katero je moč interpretirati globji pomen razumevanja človekovega jaza, njegovih prednosti in pomanjkljivosti, vedenjskih vzorcev, talentov, najglobljih potreb ter želja.

Zatorej si z numerološko analizo lahko pomaga vsak, da bolje spozna svoj notranji jaz, lastne potenciale, potrebe in želje. Še pomembneje pa je, da bolje spozna svojega bodočega partnerja/ico, s katerim/o naj bi si ustvaril skupno življenje.

Drugače povedano sta vibraciji rojstnega datuma in osebnega imena ključ, kateri numerološko odpre vrata do človekovega samospoznanja, ter izpolnjenega življenja. Seveda lahko v numerologiji upoštevamo tudi naslov bivališča, hišno številko, telefonsko številko, ter vse kar se povezuje s števili in s črkami, slednje pa nas spremlja celo življenje.

  • Seštevek celega rojstnega datuma ali numerološko povedano, število življenjske poti označuje glavno ali karmično lekcijo, katero mora človek preživeti, da bi duhovno postal krepostnejši in to je čas njegove predusode. S števili življenjske poti pa se lahko izračuna tudi, kdaj pri posamezniku nastopi njegov čas usode, ko bo dosegel osebno zadovoljstvo, čustveno umirjenost in se radostil vsakega novega dne.
  • Število dneva rojstva opisuje človekove talente, nadarjenosti in sposobnosti, ter njegove vedenjske vzorce.
  • Število meseca rojstva opisuje človekovo pot razvoja osebnosti in njegov značaj.
  • Skupek dneva in meseca rojstva ali numerološko povedano vedenjsko število, razkriva človekov čustveni svet in čustvena razmišljanja, odnose, želje in cilje.
  • Število leta rojstva je generacijsko število, katerega vpliv je pomemben za njegovega nosilca in numerološki vpogled v njegovo formiranost.

Z bolj kompleksnimi izračuni iz rojstnega dneva, meseca in leta numerološko lahko izračunamo tudi obdobja različnih ciklusov v človekovemu življenju.

Zatorej lahko izračunamo števila, ki so pokazatelji določenih življenjskih obdobij, življenskih vrhuncev, življenjskih prelomnic in življenjskih izzivov, ki vplivajo na posameznika v ključnih obdobjih njegovega življenja. In prav tako lahko izračunamo števila, ki ključno vplivajo v določenem dnevu, mesecu ali letu na pomembne ter dokončne odločitve posameznikovega življenja.

KATERO JE TVOJE ŠTEVILO ŽIVLJENJSKE POTI
Nadaljuj na izračun