Kateremu preteklemu življenju pripada vaše število življenjske poti

Življenjsko število pridobite s seštevanjem števil svojega rojstnega datuma in reduciranjem vse do enomestnega števila. Npr, če ste rojeni; 28.4.1977=2+8+4+1+9+7+7=38=3+8=11=1+1=2. V tem primeru, je vaše število življenjske poti, število 2.

Preberite si, kakšno preteklost skriva vaše število življenjske poti in razumeli boste, zakaj ste takšni v sedanjem življenju in zakaj živite način življenja, kot ga živite.

V kolikor bi radi poglobljen pogled v vašo pretekost in prihodnost, pa nas lahko kontaktirate na telefon 090 30 47,
Vaše Numerologinja Anka

ŠTEVILO 1
Preteklost tega števila je najbližja nekemu plemiškemu nazivu in sočasno takemu načinu življenja. Možnost večje stavbe, kot je vila, grad, ipd, velika samostojnost, finančna brezskrbnost in večje število ljudi, ki so bili podrejeni številu ena. Torej gre za življenje plemiča, grofa, vojvode, markiza, barona, vikonta… Sedaj je bolj razumljivo zakaj ima to število poudarek močnejših ambicij.

ŠTEVILO 2
To število je povezano s preteklostjo, katera kaže na delo posameznika, ki je skrbel za dobro drugih, ali v smislu zdravljenja, ali v smislu svetovanja. Zatorej govorimo o življenju zdravnika, sociologa, psihologa, pedagoga, filozofa, terapevta… Zato večina pod tem številom išče sebi sorodno dušo, partnerja, prijatelja, sodelavca, nekoga s katerim lahko neovirano deli svoja razmišljanja.

ŠTEVILO 3
Preteklost števila tri je najbližja preprostejšemu, podeželskemu načinu življenja, ki ni bilo nujno omejeno na skromnost. Gre za samostojnejši način življenja, ki se povezuje s kakšno domačo obrtjo, kot je tesarstvo, čevljarstvo, kovaštvo, mizarstvo, krojaštvo…v družini in manjši skupnosti ljudi, ki so poleg pomagali. Zato je to število rado obkroženo z bližnjimi in prijatelji ter bolj komunikativno.

ŠTEVILO 4
Število štiri povezuje preteklost s poudarkom razvoja družinskega posla, pripadnosti in tradicije, ponavadi izven večjega naselja ali mesta. Torej način življenja povezan z poljedeljstvom, živinorejo, lesom, mlečnimi izdelki, mesom, žitom ali kruhom…z delom, ki se je prenašalo na potomce. Sedaj je bolj razumljivo, zakaj to število strmi k trdnim temeljem svojega načina življenja.

ŠTEVILO 5
Preteklost tega števila se nagiba k zahtevnejšemu psihičnemu in fizičnemu ustvarjanju, gibanju, razmišljanju, raziskovanju in stalnemu učenju. Poudarek načina življenja števila pet pripada bolj mestnemu življenju in poklicu, ki je povezan z bančništvom, pravništvom, lekarništvom, šolništvom, uradništvom… Zato to število strmi k bolj razgibanemu načinu življenja in ne k rutini.

ŠTEVILO 6
Število šest se dotika preteklosti v duhovnem smislu in se povezuje s tovrstnimi poklici, kot je duhovništvo, alternativno zdravljenje, zeliščarstvo, čebelarstvo, alkimija in druga komplementarna področja. Torej gre pri tem številu za bolj umirjen, urejen, zdrav in duhovno izpopolnjen način življenja, ki se lahko odraža tudi zdaj, ter posamezniku omogoča harmonijo s samim seboj in drugimi.

ŠTEVILO 7
Preteklost tega števila pripada bolj stresnemu in napornemu načinu življenja, ker se povezuje z različnimi nadzori nad drugimi ljudmi, okoljem in stvarmi. Torej gre za vse vrste inšpekcijskih služb tako v bolj, kot manj naseljenih področjih. V današnjem času pa se to najpogosteje kaže preko posameznikovega analiziranja, iskanja, raziskovanja in parmanentnega učenja.

ŠTEVILO 8
To število ima najbolj pestro preteklost, ki je prepletena od manj do bolj zahtevnih poklicev in od mestnega do podeželskega načina življenja. V današnjem času se to pri posamezniku odraža tako, da svoje cilje dosega po daljši ali zahtevnejši poti, da se težje odloča za spremembe in da ga ponavadi iz preteklosti še vedno nekaj obremenjuje, veže ali upočasnjuje.

ŠTEVILO 9
Preteklost tega števila vodi do poklicev ali načina življenja, ko lahko rečemo, da je posameznik sam sebi nadrejen. Torej gre za takrat redkejše poklice, kot je pisatelj, znanstvenik, slikar, igralec, glasbenik, kipar… Prav tako je bilo okolje primerno za opravljanje tovrstnega dela in bivanja posameznika. Danes pa se lahko taka preteklost kaže preko želja, vizij, talentov in ciljev posameznika.

Obilo osebnega zadovoljstva vam želita,
numerologinja Anka in Astrohiša.

Kontakt 090 30 47

komentarji