Valentinovo in prava ljubezen

SV. VALENTIN NAJBOLJE VE, ČESA SI ŽELI VAŠ PARTNER/ICA V VAJINEM LJUBEZENSKEMU ODNOSU

Praznik ljubezni in legenda sv. Valentina iz l.1797 govori, da je bil Valentin zaprt, zaradi svoje krščanske vere ter se je zaljubil v slepo ter prelepo hči paznika, ji povrnil vid ter sam ostal brez glave in bil vnebovzet med svetnike ter postal tudi zavetnik ljubezni.

Valentinovo_Astrohisa

 

Zato se lahko, tako kot z angeli sporazumevamo preko števil tudi s sv. Valentinom, ki vam sporoča želje vašega partnerja ali partnerice. Bi radi izvedeli, kaj si želi vaš partner/ica v vajinem ljubezenskem odnosu spremeniti, dodati ali okrepiti, da bi bil vajin partnerski odnos še bolj harmoničen ter še bolj ljubeč. Nič lažjega, svoj rojstni datum in datum svojega partnerja/ice numerološko reducirajte na enomestno število.

Primer: ona, 17.5. 1972 = 1+7+5+1+9+7+2=32=3+2=5, on, 26.9.1970= 2+6+9+1+9+7+0=34=3+4=7, nato obe dobljeni enomestni števili, numerološko reducirajte še skupaj, prav tako do enomestnega števila: 5+7=12=1+2=3.


 

Pod dobljenim enomestnim številom, si preberite ustrezno numerološko razlago, česa si želi vaš partner/ica, ki vam jo preko števil sporoča sv. Valentin, zavetnik ljubezni in njene najmočnejše energije na svetu.

Zaupajte nam svoje dobljeno število in delite razlago sv. Valentina naprej vsem, ki jim želite veliko iskrene ljubezni.

Število 1: simbolika ljubezni tega števila izraža več aktivnosti, dinamičnosti, energičnosti, kreativnosti in smelosti med zaljubljencema. Želja po naštetem je prisotna pri enem od vaju, zato bi se lahko drugi bolj potrudil, da bi bil vajin partnerski odnos še boljši. Sami lahko to storite tako, da partnerju pokažete, česa si želite, kako in koliko. Namreč med dvema, ki se ljubita ne bi smelo biti nikakršnih zadržkov, zato je želje najbolje izraziti in udejanjiti. Sv. Valentin sporoča, če kdo predolgo moči, lahko njegovo srce trpi.

Število 2: to število preko simbolike ljubezni nakazuje več senzibilnisti, posluha, strpnosti, sodelovanja in taktnosti med zaljubljencema. Eden od vaju si tega zagotovo želi več in prav bi bilo, da bi se drugi malo bolj potrudil, da bi lahko vajina komunikacija napredovala v kvalitetnejši čustveni odnos. Med dvema je lahko vedno lepa ljubezenska pot, če sta si le pripravljena iti naproti drug drugemu. Sv. Valentin preko tega števila sporoča, da se nič ne zgodi samo po sebi, zato je potrebno ljubeče sodelovanje obeh partnerjev.

Število 3: simbolika ljubezni tega števila poudarja sproščenost, optimizem, veselje, družabnost in iskrenost med zaljubljencema. Želja po naštetem, je bolj prisotna pri enem od vaju, zato bi se drugi lahko malo bolj potrudil, za boljši partnerski odnos. Saj dober čustveni odnos vodi k osebnemu zadovoljstvu obeh in le na tak način lahko z lahkoto dosegata željene skupne cilje. Sv. Valentin sporoča, da kdor verjame vase, je sposoben verjeti v drugega in s pomočjo ljubljene osebe se zmore doseči prav vse.

Število 4: to število preko simbolike ljubezni izraža več zanesljivosti, tradicionalnosti, resnosti, lojalnosti in srčnosti med zaljubljencema. Eden od vaju si naštetega zagotovo želi več, zato naj bi se drugi malo bolj potrudil, za resnejšo in bolj srčno povezanost v vajinem odnosu. Namreč posluh drug do drugega, lahko največ prinese obema, da bi bil partnerski odnos lahko močnejši in dolgoročnejši. Sv. Valentin temu številu svetuje, kdor zna poslušati svoje srce, bo znal slišati tudi srce svoje ljubljene osebe.

Število 5: simbolika ljubezni tega števila narekuje zaupanje, pogum, skrbnost, varnost in zdrav odnos med zaljubljencema. Želja po naštetem je bolj vidna pri enem od vaju, zato bi se lahko drugi malo bolj potrudil za stabilnejšo partnersko vezo. V vsakem odnosu so prisotni strahovi, o katerih se je potrebno pogovoriti, da bi se lahko vajina čustva razvijala ljubeče in zdravo. Sv. Valentin svetuje, da sta pogum in resnica najmočnejša zaveznika v vsakem odnosu, predvsem pa v partnerski zvezi med dvema človekoma.

Število 6: to število preko simbolike ljubezni poudarja prijateljstvo, humanost, predanosti, odgovornost in ljubeč odnos med zaljubljencema. Eden od vaju z naštetim ni najbolj zadovoljen, saj čuti določena pomanjkanja ljubečnosti v vajinem odnosu. Zato naj bi ga drugi skušal bolje razumeti, ga podpreti, mu pokazati svoja resnična čustva in občutke ter s tem izboljšati čustveni odnos. Sv. Valentin temu številu svetuje, da se partnerja med seboj bolj duhovno povežeta in s tem okrepita skupne vezi in čustva.

Število 7: simbolika ljubezni tega števila izraža več zrelosti, sočutnosti, nesebičnosti, potrpežljivosti in komunikacije med zaljubljencema. Želja po naštetem je bolj vidna pri enem od vaju, zato bi se drugi moral malo bolj potruditi v skupnih pogovorih , da bi vajina čustva lahko napredovala v zanesljivejši partnerski odnos. Ljubiti in biti ljubljen ni samoumevnost, zato je potrebno tudi samoinciativno kaj storiti. Sv. Valentin svetuje, da je dajati božansko in prejemati človeško ter da se je potrebno tega naučiti.

Število 8: to število prek simbolike ljubezni poudarja razsodnost, enakost, skrbnost, prilagodljivost in močno voljo med zaljubljencema. Eden od vaju z naštetim ni najbolj zadovoljen, zato bi se moral drugi bolj potruditi izboljšati vajin odnos. Namreč, kadar primanjkuje volje enemu od partnerjev, zato najpogosteje obstaja določen razlog s katerim se morata soočiti oba, da bi lahko partnerski odnos napredoval. Sv. Valentin temu številu svetuje, da sta pozornost in volja najpomembnejša za ljubeč odnos.

Število 9: simbolika ljubezni tega števila narekuje več sodelovanja, čustvenosti, podpore, skrbnosti in skupnih interesov med zaljubljencema. Želja po naštetem je bolj vidna pri enem kot pri drugem, zato bi se slednji moral bolj potruditi za kvalitetnejši partnerski odnos. Vajine skupne želje lahko najbolje dosegata na duhoven način v katerem oba sodeljujeta enakovredno, z roko v roki. Zato Sv. Valentin preko simbolike tega števila svetuje, da oba zaupata najmočnejši energiji, ki ji pravimo ljubezen in je neuničljiva.

 

Veliko iskrene ljubezni vam želita,

numerologinja Anka in Astrohiša

Če imate kakšno vprašanje o ljubezni ali vprašanje o čemurkoli, me lahko pokličete vsak dan, na telefon 0903047

 

komentarji